Visionär skärpa saknas i digitaliseringsförslag

”Digitaliseringskommissionens betänkande lämnar mycket i övrigt att önska. Digitaliseringen genomsyrar hela samhället, vilket bland annat innebär att näringslivet behöver kompetens för att digitalisera företagens produkter och tjänster, vilket sker i rask takt i våra konkurrentländer.”

Läs hela artikeln från Dagens Samhälle här