Privatkopieringen har i stort sett upphört

Det är hög tid att utreda ett nytt system för privatkopieringsersättningen. Nuvarande system leder till ohållbara konsekvenser för konsumenterna.

Ersättningen bygger på en förlegad syn där minneskapacitet läggs till grund för avgiftens storlek. Användarnas beteende har skiftat till strömmade tjänster istället för fysiska skivor och privatkopiering, samtidigt ökar minneskapaciteten i moderna elektronikprodukter. Konsumenterna betalar dubbelt.

Att privatkopieringsersättningen samtidigt femdubblas är ett bevis för att det måste till en förändring.

I den undersökning som Ipsos nyligen genomfört svarar mellan 3 och 9 procent att de privatkopierar. Svaren varierar mellan olika anordningar och vilken typ av material som kopierats. Klicka här för att läsa hela undersökningen

undersokning

Ipsos-rapport privatkopiering film

Ipsos-rapport privatkopiering musik

Sammanfattning fokusgrupper privatkopiering