Hovrätten prövar fråga om gigabyteskatt

Svea hovrätt har meddelat att de kommer att ta upp fallet där Copyswede kräver av Samsung att privatkopieringsersättning tas ut på datorer och surfplattor. Om det blev verklighet skulle det innebära en gigabyteskatt för konsumenten. Det måste därför stoppas i hovrätten.

Copyswede menar att datorer och surfplattor kan anses vara ”särskilt ägnade” åt privatkopiering, och därför bör beläggas med en avgift baserad på hårddiskens storlek. Den 20 oktober gick Solna tingsrätt på Copyswedes linje. Detta trots att dagens användare konsumerar film och musik genom streaming- och betaltjänster. Datorer och surfplattor är inte särskilt ägnade åt att göra privata kopior. Samsung överklagade, och det är alltså detta ärende som nu tas upp i Svea hovrätt.

Eftersom Samsung har överklagat domen har den inte vunnit laga kraft. Samtidigt pågår liknande rättsfall om privatkopieringsersättning på smarta telefoner mellan Copyswede och TeliaSonera respektive Copyswede och Sony Mobile. Högsta domstolen gav i höstas TeliaSonera prövningstillstånd och ett avgörande förväntas komma någon gång under 2016. Sony Mobile väntar på prövningstillstånd hos HD.